GIỚI THIỆU CHUNG
TÌM THÂN NHÂN
HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Công tác xã hội 25/3
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Công tác xã hội 25/3
Xem tiếp
Tổ chức cho các cháu mồ côi tham gia diển đàn trẻ em của tỉnh
Tổ chức cho các cháu mồ côi tham gia diển đàn trẻ em của tỉnh
Xem tiếp
Tổ chức cho các cháu đi thăm quan tại Công viên suối nóng Núi Thần Tài
Tổ chức cho các cháu đi thăm quan tại Công viên suối nóng Núi Thần Tài
Xem tiếp
Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị y tế cho đối tượng
Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị y tế cho đối tượng
Xem tiếp