HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Công tác xã hội 25/3
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Công tác xã hội 25/3
Ngày đăng: 2019-07-01 16:15:21
Xem tiếp

Tổ chức cho các cháu mồ côi tham gia diển đàn trẻ em của tỉnh
Tổ chức cho các cháu mồ côi tham gia diển đàn trẻ em của tỉnh
Ngày đăng: 2019-07-02 10:24:25
Xem tiếp

Tổ chức cho các cháu đi thăm quan tại Công viên suối nóng Núi Thần Tài
Tổ chức cho các cháu đi thăm quan tại Công viên suối nóng Núi Thần Tài
Ngày đăng: 2019-07-02 14:47:22
Xem tiếp

Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị y tế cho đối tượng
Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị y tế cho đối tượng
Ngày đăng: 2019-07-02 15:01:34
Xem tiếp

Quyền được giáo dục của trẻ em chậm phát triển
Quyền được giáo dục của trẻ em chậm phát triển
Ngày đăng: 2019-07-02 15:08:25
Xem tiếp

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM 

Địa Chỉ: Thôn BếnTrễ, Xã CẩmHà, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Điện Thoại: 02353 861 306

Mail:trungtambtxhqnam@gmail.com

Website:trungtambtxhquangnam.org