Thực hiện Công văn số 43/CĐ ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019.


Ngày đăng: 2019-07-01 15:07:08

Thực hiện Công văn số 43/CĐ ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Ngày 26/12/2018 Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam tổ chức Hội nghị công chức viên chức lao động năm 2019 với sự tham gia của toàn thể viên chức lao động tại Trung tâm. Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội, đại diên Công đoàn Sở tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn, phát động đăng ký thi đua cho từng cá nhân trong đơn vị

Tin khác

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM 

Địa Chỉ: Thôn BếnTrễ, Xã CẩmHà, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Điện Thoại: 02353 861 306

Mail:trungtambtxhqnam@gmail.com

Website:trungtambtxhquangnam.org