TIN TỨC SỰ KIỆN
Thực hiện Công văn số 43/CĐ ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019.
Tổ chức Hội nghị CCVCLĐ năm 2019
Ngày đăng: 2019-07-01 15:07:08
Xem tiếp

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019
Ngày đăng: 2019-07-01 15:17:48
Xem tiếp

Tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống tác hại thuốc lá
Tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống tác hại thuốc lá
Ngày đăng: 2019-07-02 09:19:12
Xem tiếp

Tổng kết tháng hành động vì trẻ em
Tổng kết tháng hành động vì trẻ em
Ngày đăng: 2019-07-02 09:43:57
Xem tiếp

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM 

Địa Chỉ: Thôn BếnTrễ, Xã CẩmHà, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Điện Thoại: 02353 861 306

Mail:trungtambtxhqnam@gmail.com

Website:trungtambtxhquangnam.org